Geen excuses voor Geurt Visser

Oud-wethouder Geurt Visser kan lang wachten op excuses van het college, die komen er namelijk niet. Dat schrijft het college in antwoord op raadsvragen van de fractie van Beter voor Den Helder.

Aanleiding voor de vragen was het recente nieuws over het alsnog uitbetalen van declaraties aan Visser. Op het woon-werkverkeer na zijn alsnog de zakelijke declaraties uitgekeerd, verrekend met nog openstaande bedragen.

De suggestie dat het college met twee maten meet en soortgelijke declaraties van wethouder Pieter Kos wel betaald, zijn volgens het college onjuist. “Wethouder Kos is naar Den Helder verhuisd. Na zijn verhuizing heeft wethouder Kos geen kosten in verband met reizen tussen Den Helder en Leiden v.v. gedeclareerd.”

Op veel vragen geeft het college overigens geen antwoord. Zij verwijst daarbij naar het feit dat de kwestie een individuele en personeelsvertrouwelijke zaak betreft. Ook stelde de fractie vragen over het opgestelde rapport over het ontslag van Visser.

“Het rapport ‘Onderzoek inzake het ontslag van de heer G.K. Visser als wethouder van Den Helder’ geeft een heldere analyse over het afscheid van voormalig wethouder Visser. Inhoudelijk vertoonde de heer Visser desinteresse, nam hij onvoldoende bestuurlijke verantwoordelijkheid en leunde hij te zwaar op ambtelijke medewerkers.”

“In de omgang heeft hij richting vrouwelijke ambtenaren en externen uitingen en gedragingen getoond, die als ongewenste intimiteiten kunnen worden bestempeld en grensoverschrijdend waren.”

BvDH vroeg ook of Visser al excuses had ontvangen. “Niet van het college, dat zou in de ogen van het college hoogst curieus zijn.” Het college ziet dan ook geen reden om iets te doen om de schadelijke beeldvorming rond Visser te herstellen.

“Waar sprake is van feiten of conclusies gebaseerd op feiten kán dit het imago van personen of organisaties schaden. Het rapport ‘Onderzoek inzake het ontslag van de heer G.K. Visser als wethouder van Den Helder’ beschrijft het handelen van de heer Visser die het ambt, het college en de gemeente ernstig in diskrediet hebben gebracht.”

“Overigens is het niet het college dat deze zaak opnieuw oprakelt”, zo besluit de brief aan de raad.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie