Geen coffeeshop in de Zuidstraat

De raad heeft maandag de verplaatsing van een coffeeshop uit de Koningstraat naar de Zuidstraat afgeschoten. Het college moet zorgen voor meer inspraak van de burgers, meer informatie naar omwonenden en meer draagvlak in de omgeving van een toekomstige coffeeshop.

Zowel Stadspartij en CDA, als de fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, ChristenUnie, fractie Vermooten, Groenlinks en de Vrije Socialisten kwamen met een motie tegen de coffeeshop. De twee moties werden uiteindelijk samengevoegd.

Het college werd uiteindelijk door de raad opgeroepen elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening te stoppen, ondanks dat burgemeester Schuiling waarschuwde dat dit wellicht juridische consequenties heeft. De hele raad stemde voor de motie.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie