Geen angstcultuur binnen gemeente

Er is geen sprake van een angstcultuur binnen de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Den Helder. Dat schrijft het college in reactie op vragen van Beter voor Den Helder. “De geschetste beelden van een angstcultuur herkennen wij niet. Wij nemen daar stellig afstand van.”

Volgens de fractie van BvDH is “onderzoek of er sprake is van ernstig en structureel machtsmisbruik op het Sociaal Domein noodzakelijk”. Er zou door zeven medewerkers van deze afdeling een brief geschreven zijn over vermoedens van misstanden op de afdeling.

Wat BvDH betreft dient de gemeente de Arbeidsinspectie onmiddellijk in te schakelen “om de gezondheid van de medewerkers, de risico’s, de psychische veiligheid van de werkomgeving, et cetera te laten onderzoeken”.

Ook vraagt Beter voor Den  Helder om “een extern en onafhankelijk onderzoek naar de doofpot- en angstcultuur bij de gemeente Den Helder en de afdeling Sociaal Domein, waarbij de gemeenteraad inspraak krijgt in de onderzoeksvraag en de keuze van de uitvoerders van dit onderzoek.”

Tot slot wil zij dat de medewerkers die over de schreef zijn gegaan op non-actief worden gezet en dat aangifte wordt gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Den Helder Actueel meldt dat het college dit allemaal niet ziet zitten. Er is volgens haar geen aanleidng voor aangifte. Het volledige verhaal is te lezen op www.denhelderactueel.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie