Geen akkoord Defensie en bonden

Defensie en de vakcentrales voor defensiepersoneel hebben deze week geen overeenkomst bereikt over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor het jaar 2017.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reageert teleurgesteld: “Ik betreur het zeer dat de bonden niet akkoord gaan met een belangrijk pakket aan maatregelen, waaronder een loonsverhoging van 2 procent.”

Het bod van Defensie biedt perspectief voor al het personeel. Naast de loonsverhoging gaat het dan bijvoorbeeld om maatregelen die de interne doorstroming bij Defensie verbeteren. Een persoonlijk opleidingsbudget voor medewerkers om de carrièremogelijkheden binnen of buiten Defensie te vergroten.

Gezien de huidige omstandigheden is een beter bod voor 2017 niet haalbaar. Omdat er voorlopig geen akkoord is kan er ook geen begin worden gemaakt met het toekomstbestendig maken van het militaire pensioenstelsel, met alle risico’s van dien.

Hoewel de vakcentrales het bod hebben afgewezen, zullen zij de voorstellen van Defensie wel aan hun achterban voorleggen. Zelf gaat de Defensietop de komende tijd het land in om het personeel uitgebreid voor te lichten over de inhoud van het bod.

De vakbonden hebben zes weken de tijd, voordat zij aan Defensie laten weten wat de reactie van hun achterban is. Tot die tijd blijft het overleg geschorst. Als het bod wordt omgezet in een akkoord, dan heeft het een looptijd tot het eind van dit jaar.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie