Geef je mening over begroting gemeente

Binnenkort staat de gemeentebegroting op de agenda van de gemeenteraad. In de begroting geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat zij voor de stad wil bereiken wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Raadsleden horen graag uw mening over specifieke onderwerpen.

De omvang van de begroting 2019 is 190 miljoen euro bruto. De gemeenteraad kan de plannen van het college bijsturen en stelt de begroting uiteindelijk vast.

Geef je mening
Natuurlijk kun je u alle stukken over de begroting lezen. Ze staan binnenkort op GEMEENTERAAD DEN HELDER. Raadsleden horen graag je mening over specifieke onderwerpen. Zij nemen alle ideeën mee naar hun partij om hun standpunten over de begroting te bepalen.

Je kunt woensdag 17 oktober uw mening geven bij de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen. Inspreken bij de raadsvergadering van 31 oktober is ook mogelijk. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Als je wilt inspreken, meld dat dan uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint bij de raadsgriffie., tel. 14 0223 of e-mail griffie@denhelder.nl.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie