GB wil referendum snel op raadsagenda

Gemeentebelangen is boos op burgemeester Koen Schuiling. Volgens de partij van oud-wethouder Geurt Visser negeert deze het verzoek tot het houden van een referendum over het stadhuis van Den Helder.

Op 15 februari heeft Nancy List namens Gemeentebelangen Den Helder een formeel verzoek ingediend voor het houden van een referendum inzake (nieuwbouw) stadhuis Den Helder. Het verzoek werd toen nog door minimaal 100 ondertekenaars ondersteund. Inmiddels hebben ruim 500 mensen zich als ondersteuner van het verzoek laten registreren.

“Helaas heeft Gemeentebelangen geconstateerd dat het verzoek tot op de dag van vandaag niet door de burgemeester is doorgestuurd aan de gemeenteraad”, stelt Visser.

Op basis van de Referendumverordening en het vergaderschema van de raad gaan de indieners er vanuit dat tijdens de vergadering op 4 april alsnog besloten wordt dat GB tot 4 juni 2016 de gelegenheid  krijgt een definitief verzoek voor een raadgevend referendum in te dienen. Hiervoor zijn minimaal 1000 handtekeningen nodig.

De griffie laat weten dat de boosheid voorbarig is. “Een referendumverzoek kan alleen gaan over een raadsvoorstel. Aangezien een eerder voorstel van de agenda is afgevoerd, is er op dit moment geen basis meer voor het verzoek. De behandeling van het verzoek is thans dus even niet aan de orde.”

“Zodra het voorstel weer in behandeling wordt genomen, wordt het verzoek eveneens weer in procedure gebracht.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie