GB presenteert verkiezingsprogramma

De invoering van een nieuwe munteenheid, maximaal vier wethouders in een college en de terugkeer van een avond-/nachtbus. Het zijn enkele van de punten uit het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen.

Lijsttrekker Geurt Visser gaf zaterdag voor de LOS-microfoon een toelichting. Het verkiezingsprogramma heeft als titel meegekregen: “Tot hier, en nu verder!”

Het moet voor inwoners makkelijker worden gemaakt een bepaald onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen, staat ook te lezen in het programma. Daarnaast stelt Gemeentebelangen dat het mogelijk moet zijn inwoners te raadplegen, wanneer belangrijke beslissingen genomen moeten worden met verstrekkende gevolgen voor de gemeente of haar beleid.

Gemeentebelangen staat voor het behoud van Den Helder als zelfstandige gemeente. Fuseren met andere gemeenten in de Noordkop is, ook in de toekomst, geen optie. Om de politiek dichter bij de inwoners te brengen denkt de partij aan het voor de fracties inkopen van ‘zendtijd voor politieke partijen’ bij de lokale radio.

Ten aanzien van het aantal wethouders is Visser duidelijk: vier is genoeg. Geen parttimers, want in de praktijk werken die toch fulltime.

Opmerkelijk in het programma is dat de partij pleit voor een nieuwe munteenheid: de Japie. “Een munteenheid die verwijst naar onze vuurtoren in Huisduinen, wordt uitgegeven én besteed moet worden binnen onze gemeente.”

“Alle bovenwettelijke gelden zullen door de gemeente aan haar inwoners worden uitgekeerd in Jaapies. Denk hierbij een incidentele tegemoetkomingen en andere uitgaven (bijvoorbeeld bij kerstboominzamelingen of prijsvragen).”

“Door de ontvangers te dwingen deze gelden binnen onze gemeente te besteden, heeft onze economie baat bij een dergelijk initiatief. Daarnaast is het hierdoor voor de gemeente aantrekkelijker om extra middelen beschikbaar te stellen om de lokale economie vlot te trekken.”

Er moet weer een avond-/nachtbus komen voor Den Helder en Julianadorp. Dit vooral om het voor jongeren aantrekkelijker te maken in Den Helder. En “nieuwbouwwijken moeten beter worden ingepast in het openbaar vervoer”.

Gemeentebelangen wil verder een onderzoek laten instellen naar de haalbaarheid van vrij reizen of reizen met flinke korting voor senioren en minima, die gebruik maken van het openbaar vervoer.

Gemeentebelangen is voorstander van een rondweg rondom Julianadorp, om zodoende het vrachtverkeer zoveel als mogelijk uit deze kern te weren. “Dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen en de overlast doen afnemen”, stelt de partij.

De partij pleit verder voor een Kinderraadsdag, “om uit eerste hand de wetenswaardigheden te kunnen vernemen, waar kinderen belang aan hechten. Daarnaast is Gemeentebelangen voor een kinderburgemeester.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie