Fusie Vrijwaard en Omring

De zorgverleners Vrijwaard en Omring gaan fuseren.

Toenemende eisen op gebied van kwaliteit en veiligheid voor cliënten en medewerkers spelen een rol bij de voorgenomen fusie. Verder de grote moeite die zorgverleners hebben om voldoende en geschikt personeel te vinden.

“Daarnaast is de financiële positie van Vrijwaard kwetsbaar en neemt de druk toe om de vereiste investeringen te kunnen doen”, aldus interim-directeur Nettie Saarloos van Vrijwaard in een brief aan cliënten en mantelzorgers.

Recente bestuursperikelen bij Vrijwaard zullen eveneens van invloed zijn geweest op de kwetsbare positie. Saarloos’ voorganger, Coert Veenstra, werd ontslagen wegens onenigheid over de te volgen bestuurskoers. In de slipstream van dit conflict stapte ook de voorzitter van de cliëntenraad van Vrijwaard op.

Omring heeft woonlocaties en biedt thuiszorg in Den Helder, maar opereert ook in West-Friesland en op Texel. Vrijwaard heeft woonlocaties als De Golfstroom en de nog nieuwe zorghuizen Dyckzicht en ’t Landhuis in Nieuw Den Helder (foto).

De fusie, legt Saarloos uit, is bestuurlijk van aard, wat betekent dat Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard blijven bestaan “en als zelfstandig onderdeel binnen Omring haar zorg en dienstverlening blijven aanbieden.” Dit laatste duidt erop dat Vrijwaard feitelijk door het grotere Omring wordt overgenomen.

 

 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie