Formatie Helders college gaat week 10 in

Het schip met de nieuwe wethoudersploeg vaart nog niet. Maar het staat wel op stapel en er wordt voortvarend aan gebouwd. Met de formateurs Hans Huibers (foto) en Kees Boelema Robertus als de scheepsbouwmeesters. Het tweetal geeft leiding aan veertien onderhandelaars die namens zeven partijen aan een bestuursakkoord timmeren. Er liggen stevige opgaven, er zijn discussies, maar er worden wel meters gemaakt. En we lachen ook, verklapte Hans Huibers aan De Week Op Zaterdag (DWOZ). Het LOS-radioprogramma vroeg formateur Huibers naar de actuele stand van zaken rond de onderhandelingen tussen Beter voor Den Helder, CDA, VVD, ChristenUnie, Stadspartij, PvdA en de Seniorenpartij.

Het schip is nu van wal gestoken?, wilde het altijd nieuwsgierige DWOZ weten.

Hans Huibers door de telefoon: “Het is maar net welke beeldspraak u wilt gebruiken. We zijn voortvarend van start gegaan. We hebben deze week al drie volle avonden met elkaar gezeten, in een goeie sfeer en constructief. Wel kritisch want er zijn best een aantal knopen door te hakken. We zijn hard aan het werk.”

De formateur, die de Helderse politiek eerder ziek noemde, constateert tot zijn genoegen dat de twee grootste partijen – Beter en het CDA – elkaar diep in de ogen hebben gekeken en nu weer samen aan tafel zitten. Eerdere pogingen tot samenwerking strandden op een gebrek aan onderling vertrouwen.
Dat mag dan terug zijn, er liggen nog wel stevige opgaven op tafel en die zijn opgedeeld in drie grote blokken. Huibers: “Een blok dat gaat over bestuurlijke vernieuwing, een blok dat van doen heeft met de openbare ruimte, wonen, infrastructuur, de bereikbaarheid en de haven. En een derde blok over alles wat te maken heeft met het sociale domein en de vitaliteit in de stad. Daar ligt echt wel een aantal ingewikkelde thema’s.”

Zijn er geen punten ‘van oké hier gaan we niet uitkomen, die gaan we maar buiten een akkoord laten’?

Huibers; “We hebben een soort vierde categorie van ‘daar moeten we het ook nog over hebben.’ Die parkeren we even. Maar de intentie er is om er met elkaar uit te komen. Want dat verdient de gemeente Den Helder. Dat er een bestuur komt dat stabiel is, wat een paar jaar door kan pakken, wat ook een aantal moeilijke keuzes zal moeten maken.”

Wat is de moeilijkste keuze?

Hier valt de formateur even stil. “Hmmm, ik vind dit heel moeilijk te beantwoorden, want op alle terreinen liggen moeilijke vragen. Als je kijkt naar het blok over infrastructuur, bereikbaarheid, de financiële wensen rond de haven, dat is een ingewikkeld vraagstuk. En het is nog ingewikkelder als je dat moet afwegen tegen het sociaal domein, waar de financiën ook niet meer tot in de hemel reiken en waar je ook keuzes moet maken voor een solide begroting. Ik begrijp uw vraag maar ik vind het heel moeilijk om er eentje uit te pikken. Veel hangt ook met alles samen.”

Drie lange sessies van zes uur heeft u nu achter de rug. Hoeveel sessies denkt u nog nodig te hebben voor een eindresultaat?

“We hebben geen tijdpad met een einddatum gelegd. We hebben onszelf wèl de opdracht gegeven om meters, om vaart te maken. Snelheid ja, maar de zorgvuldigheid staat voorop.”

Tot nu toe is niemand boos weggelopen?

“Er is niemand boos weggelopen en zal ik u wat verklappen? Er is ook heel veel gelachen!”

O? U gaat zeggen dat er een nieuwe liefde is ontstaan? Dat zou mooi zijn in de zomer!

Huibers lachend: “Nee, nee, maar we hebben de laatste bijeenkomst wel in de trouwzaal gehad. Wat denkt u daarvan?”

Maandag 28 mei en vrijdag 1 juni gaat de formatie verder. De formateurs hopen komende week de contouren van een akkoord te kunnen opstellen.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie