Feestelijke opening Noorderhaaks

Menig Julianadorper heeft vast al wat kilometers over deze nieuwe weg afgelegd: de Noorderhaaks. Deze verlenging van het Breewijd, die verderop noordelijk aansluit op de Langevliet, gaan we woensdag 13 februari officieel in gebruik nemen. De gemeente nodigt iedereen uit dat te komen meemaken.

Vanaf 16.30 uur start bij de rotonde Langevliet/Noorderhaaks (foto) een parade van auto’s, fanfare, kinderen en dweilorkest. De optocht komt aan bij de rotonde Van Foreestweg/Noorderhaaks. Daar vindt de officiële opening plaats door wethouder Heleen Keur.

De realisatie van het project Noorderhaaks  is van belang voor de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming in Julianadorp. Het kruispunt Veul wordt ontlast, de routes in en naar het centrum zijn nu veiliger. Zo meldt de gemeente.

Het project is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Vooraf is uitgebreid met de bewoners over de plannen gesproken, de rotonde Breewijd/Zuiderhaaks is het resultaat van deze bewonersparticipatie.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de Noorderhaaks zelf stak het probleem ‘zoute kwel’ de kop op. In overleg met alle betrokken partijen is een gedragen oplossing  tot stand gekomen en ligt de Noorderhaaks er nu.

Afrondend zijn de bestaande wegen Breewijd, Langevliet en Van Foreestweg met verkeersveilige maatregelen ingericht.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie