Extra verkeersregeling nodig voor pakketbezorgers

Pakketbezorgers zorgen in veel woonwijken en buurten voor gevaarlijke situaties. Mede door de groei van het pakketvervoer is de situatie de laatste jaren verslechterd, met name in 30-kilometerzones. Meer verkeersregeling lijkt nodig om de situatie veiliger te maken. In 1990 is er via het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) voor iedere relevante verkeerssituatie een RVV verkeersbord vastgesteld. Het ontwikkelen van een nieuw RVV verkeersbord, speciaal voor pakketbezorgers, zou de situatie in woonwijken – in combinatie met betere handhaving – aanzienlijk veiliger kunnen maken.

Toch valt het aandeel pakketbussen in relatie tot servicebussen en bedrijfswagens uit andere economische sectoren, relatief behoorlijk mee. Uit onderzoek blijkt dat zo’n vijf procent van de rondrijdende bestelwagens, 50.000 van de één miljoen, voor pakketbezorging wordt gebruikt. De andere 95 procent bussen en bestelauto’s wordt gebruikt door bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld de elektronica, bouw, techniek en andere bedrijfstakken.

Aandacht nodig voor betere logistiek
Toch is het niet zo dat de logistiek in woonwijken niet verbeterd hoeft te worden. In een gemiddelde woonwijk van drieduizend huizen rijden dagelijks circa 8 tot 10 bestelwagens. Dit zijn bezorgdiensten van pakketten als TNT en PostNL, maar ook busjes van winkelketens, bezorgdiensten voor maaltijden voor bejaarden et cetera. Deze aantallen staan nog los van de andere servicewagens die door de buurt rijden en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen, zoals schilders in hun busjes, loodgieters of elektriciens. Er is vanwege de toenemende verkeersdrukte dan ook meer onderzoek nodig naar een goed RVV verkeersbord om bestuurders (en bewoners) op het gevaar van transportbusjes in woonwijken te wijzen. Voor Veilig Verkeer Nederland is de ontstane situatie in elk geval voldoende aanleiding om de mogelijkheid van nieuwe verkeersborden of een grote schoonmaak van irrelevante borden onder de loep te nemen. Zodat het logistieke proces, verkeer en vervoer in Nederlandse woonwijken meer gereguleerd en daarmee veiliger gemaakt kan worden.

Laat de bezorgers meedenken
Het laten meedenken van bezorgers en vervoerders zélf is belangrijk om de verkeerstoestand in woonwijken te verbeteren. Zo’n gezamenlijke aanpak zorgt niet alleen voor meer input van ideeën en mogelijke oplossingen, maar ook voor meer draagvlak voor de maatregelen bij alle betrokken partijen. Zo ontstaat er een integrale oplossing voor woonwijken waar zowel voetgangers, fietsers als auto’s veilig over straat kunnen, zonder elkaar onnodig in gevaar te brengen.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie