Extra steun voor Mantelzorgers

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers.

De gemeente Den Helder kiest er ook in 2016 voor het extra budget, dat hiervoor van het rijk is ontvangen, in te zetten voor de uitvoering van diverse activiteiten ter ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Door tijdige ondersteuning kan overbelasting van mantelzorgers worden voorkomen.

De Stichting Mantelzorgcentrum ontvangt jaarlijks een bijdrage van Den Helder en de regiogemeenten voor de uitvoering van een basispakket mantelzorgondersteuning. Daarnaast is ook in 2016 een extra budget voor ondersteuning en waardering beschikbaar.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie