Extra opvang minderjarige asielzoekers

Het COA gaat alleenstaande minderjarige asielzoekers (15-18 jaar) opvangen op twee nieuwe locaties in Den Helder. Het betreft de Jacob van Heemskerckstraat 1 (hier zat voorheen De Wering) en Linieweg 15.

Het COA vangt alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in de leeftijd van 15-18 jaar (nog) zonder vergunning op volgens het nieuwe zogenoemde regiomodel. Dit opvangmodel wordt in opdracht van het ministerie uitgevoerd en is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Nidos, die de wettelijke voogdij van de jongeren heeft.

In dit opvangmodel staat het belang van de minderjarige asielzoekers als kwetsbare groep centraal. Het kind komt veelal het best tot zijn recht als opvang en begeleiding plaatsvinden in kleinschalige woonvoorzieningen.

De Doggershoek is sinds september 2015 in gebruik als opvanglocatie voor asielzoekers. Een deel van deze locatie is ingericht voor de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen.

Het regiomodel gaat uit een totale capaciteit van circa 100 opvangplaatsen per regio. In deze regio bevinden zich nu 48 opvangplaatsen voor amv’s op het azc Doggershoek in Den Helder.

Het COA is de afgelopen maanden opnieuw op zoek gegaan naar kleinschalige locaties, waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen 24 uur per dag begeleid worden.

Beoogd wordt om maximaal 20 plekken in het pand aan de Van Heemskerckstraat te realiseren en maximaal 16 amv plekken aan de Linieweg 15. De opvang van de minderjarigen in de locatie aan de J. van Heemskerckstraat past binnen het bestemmingsplan.

Voor het pand aan de Linieweg dient het COA een aanvraag in voor het afwijken van het bestemmingsplan.

De direct omwonenden zijn door middel van een brief (inclusief een informatieblad met vragen en antwoorden over de opvang van minderjarige vreemdelingen) van het COA geïnformeerd over de beoogde huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelinge. De omwonenden worden in deze brief door het COA uitgenodigd voor een inloopavond, waar men vragen kan stellen aan COA-medewerkers.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie