Extra geld voor de LOS

De lokale omroep krijgt met ingang van 2018 extra geld van de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Daar wordt wel een voorwaarde aan verbonden, maar daaraan is volgens de omroep prima te voldoen.

De omroep moet professionaliseren, dat is een ontwikkeling die landelijk is ingezet en onderdeel uitmaakt van afspraken met de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het is geen keuze, maar een plicht. Uiteindelijk doel is op te gaan in een streekomroep met een wettelijk keurmerk. Om straks in aanmerking te komen voor het keurmerk dienen nog heel wat stappen te worden gemaakt.

Een van de uitgangspunten is dat de omroep uiteindelijk een mix is van betaalde en onbetaalde krachten. Een betaalde kracht is bijvoorbeeld nodig om continuïteit te waarborgen, de vrijwilligers aan te sturen en te begeleiden en om uitvoering te geven aan het beleidsplan in het kader van de verdere ontwikkeling van de omroep.

Binnen de begroting zal ook geld moeten worden vrijgemaakt voor scholing van (nieuwe) medewerkers.

Het college had in de begroting in eerste instantie geen extra geld opgenomen voor de omroep. Die startte daarop de laatste maanden een actieve lobby richting de raadsleden, om de noodzaak van een hogere bekostiging duidelijk te maken.

“We hebben ons uiterste best gedaan de raad er bewust van te laten worden dat we geld vragen om een ons (mede door de gemeenten) opgelegde taak uit te kunnen voeren. Volgens de VNG is daar nog veel meer geld voor nodig”, aldus hoofdredacteur Ronald Boutkan.

“We krijgen nu 90.000 euro en dat is 32.000 euro meer dan we dit jaar hebben gehad, maar een ieder zal begrijpen dat het met dit bedrag een hele uitdaging wordt om aan de eisen te voldoen. Een fulltime betaalde medewerker is niet haalbaar en daarmee zijn de belangrijkste stappen in de professionalisering op voorhand niet te maken.”

“Toch zijn we blij dat de overgrote raadsmeerderheid de ontwikkeling van de omroep steunt. We zullen een nieuwe begroting voor 2018 moeten maken, dat wordt nog wel even puzzelen.”

Als voorwaarde wordt een plan van aanpak gevraagd over de weg van professionalisering en een onafhankelijk kijk- en luisteronderzoek. Dat onderzoek is een nulmeting, de resultaten hebben geen invloed op de vraag of de LOS het extra geld wel of niet krijgt.

Dat er een plan van aanpak moet komen is volgens Boutkan geen probleem. “Beetje vreemd is het wel, want dat plan heeft de gemeente al zeker twee jaar in huis. Wat we moeten, wat het doel is en hoe daar te komen staat in ons beleidsplan 2016-2020 dat de gemeente eind 2015 al is toegestuurd.”

“Verder is het convenant tussen NLPO en VNG natuurlijk de ultieme leidraad, maar goed, we gaan uiteraard nogmaals een mooi stuk maken waarin we beiden verwerken tot een geactualiseerd plan van aanpak.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie