Extra controles bij veeboeren

Het hoogheemraadschap controleert ook dit jaar tussen februari en april of veehouders maatregelen treffen om te voorkomen dat mest of veevoer het oppervlaktewater verontreinigen. Steekproefsgewijs worden in onze regio de veeteeltbedrijven voor een controle bezocht.

Voor de waterkwaliteit is het van groot belang dat veehouders mest en veevoer goed opslaan. De meeste veehouders zijn zich hiervan bewust. Reststoffen van mest en veevoer die in het slootwater terechtkomen leiden tot groei van algen en waterplanten en dat is slecht voor de kwaliteit van het drinkwater voor het vee.

Het hoogheemraadschap is samen met u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bron: Hoogheemraadschap

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie