Extra afspraken tegen overlast in zwembad

Het zwembad heeft met de politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afspraken gemaakt om overlast in de toekomst te voorkomen. Zo zal er vaker personeel van het COA aanwezig zijn in het zwembad.

Op 31 maart is er bericht over onzedelijk gedrag door asielzoekers van het COA in Aquacentrum Den Helder. Manager Hans Bruinewoud heeft de ouders van de belaagde meisjes beloofd dat hij deze casus “zedendelicten en schending van de privacy” zeer serieus aan zal aanpakken.

ACDH heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met het COA en politie. De veiligheid van onze jeugdige bezoekers staat hierbij voorop.

ACDH heeft met de families van de meisjes gesprekken gevoerd en deze per mail op de hoogte gehouden van de reeds genomen acties. De betreffende ouders en grootouders hebben aangegeven tevreden te zijn over de werkwijze van de manager. De gemeente heeft ook middels een woordvoerder laten weten content te zijn met de reeds genomen acties.

Afgesproken is dat het COA in het voortraject nog meer aandacht gaat besteden aan dit probleem door middel van voorlichting.

Het COA heeft verder toegezegd dat personeel van het COA op strategische momenten (vooralsnog in het weekend) fysiek aanwezig zal zijn bij het zwembad. De politie heeft toegezegd om na overleg met de dienstdoende politiechef een zogenaamde Quickscan uit te voeren op de strategische momenten.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie