Einde aan welstandscommissie?

De Stadspartij komt tijdens de begrotingsvergadering van woensdag met het voorstel de gemeentelijke welstandscommissie helemaal af te schaffen. Een dergelijke commissie is wettelijk gezien al sinds 2013 niet meer nodig en alle regels ten aanzien van bouwen op andere wijze al zijn vastgesteld.

Alle voorwaarden op het gebied van bouwen, milieu, veiligheid en ruimte staan in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), zo stelt de partij. En regels waaraan bouwplannen moeten voldoen staan in het bouwbesluit of het bestemmingsplan.

Plannen voor monumenten of beschermde stadsgezichten hoeven wat de Stadspartij betreft in de toekomst alleen nog door een monumentencommissie te worden beoordeeld.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie