Effect van klimaatverandering op vogels

Op verzoek van de Vogelwerkgroep houdt vogelonderzoeker Chris van Turnhout vrijdag 20 mei 2016 om 20.00 uur een lezing in de Helderse Vallei. Het thema is “Klimaatverandering en vogels”.

Tijdens deze lezing wordt duidelijk gemaakt welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor de vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in de fenologie (zoals timing van ei-leg- en trekpatronen) tot veranderingen in verspreiding en populatiegrootte.

Welke soorten gaan we in de toekomst verliezen en welke soorten kunnen we verwelkomen? Ook gaat de lezing in op veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als activiteitspatronen van vogels en hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen?

Lezinggever Chris van Turnhout werkzaam als onderzoeker bij Sovon en heeft daarbij speciale aandacht voor de gevolgen van veranderingen in klimaat en landgebruik op vogels.

Ook onderzoekt hij verschillende soorten, zoals de tapuit en de spreeuw. Van Turnhout is in zijn vrije tijd graag in het veld te vinden om broedvogels te tellen in de Waaluiterwaarden bij Nijmegen of om wadvogels te tellen op Terschelling.

De lezing is voor Leden van de Vogelwerkgroep Den Helder,de KNNV afd. Den Helder en Vogelasiel De Paddestoel € 1,00. Niet leden van de VWG/KNNV/en Vogelasiel De Paddenstoel betalen € 3,00. Meer info via tel. 614277 en/of 06-12827123.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie