Eerste damwand Kooyhaven verankerd

Onder toeziend oog van een select aantal genodigden is dinsdagmiddag de eerste damwand verankerd van de Kooyhaven. Met het verankeren van de damwand is een nieuwe fase aangebroken in de ontwikkeling van Kooyhaven, waarmee eind januari werd gestart.

De verwachting is dat de ingebruikname van Kooyhaven zorgt voor een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder. Het terrein biedt bedrijven de mogelijkheid te ondernemen aan het water en activiteiten te ontplooien, die direct in het verlengde liggen van de activiteiten in de zeehaven. Hierbij profiteren de bedrijven van de efficiënte verbinding van het gebied met de regionale logistieke keten in het achterland.

De gemeenten Den Helder en Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland zijn allen betrokken bij de ontwikkeling van Kooyhaven.

Er zijn afspraken gemaakt met Hoogheemraadschap over de dijkverlegging, met provincie als vaarwegbeheerder, met Rijkswaterstaat als wegbeheerder en met de Fietsersbond over de kruising van een belangrijke fietsroute.

Na afloop van de plechtigheid werd in theater De Kampanje door belanghebbenden en ondernemers getoost op de ontwikkeling. Wethouder Krijns van Den Helder liet bij deze plechtigheid optekenen: “De realisatie van Kooyhaven is een belangrijke impuls voor de economische ontwikkeling van de regio.”

“Hiermee faciliteren we bedrijven en maken we Den Helder én de regio aantrekkelijker voor ondernemers.”

Wethouder Meskers van Hollands Kroon: “Er gloort volop perspectief aan de horizon. We mogen er van uit gaan, dat de olie- en gasindustrie zich op termijn in enige mate herstelt. Daarnaast worden de plannen voor wind op zee steeds concreter.”

“Het voelt goed dat onze regio is voorbereid op deze ontwikkelingen en met de Kooyhaven uitstekende vestigingsmogelijkheden biedt. Er is in de regio veel bestuurlijk draagvlak om door te investeren in de haven van Den Helder, omdat het een banenmotor voor de Kop van Noord-Holland is.”

Kooyhaven ligt direct ten zuiden van de N99 en ten oosten van de N9 in de Kop van Noord-Holland, nabij de zeehaven Den Helder.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie