Eerste bijeenkomst commissie renovatie

De commissie die de renovatie van het stadhuis gaat begeleiden, wil er toch extra leden bij. Dat is besproken tijdens de eerste bijeenkomst. Nog deze week vindt het eerste gesprek met wethouder Pieter Kos plaats.

Tijdens de laatste raadsvergadering werd de commissie samengesteld. Hoewel Janneke Kostelijk (VVD) en Rene van Deutekom (D66) door de raadsleden in de commissie werden gekozen, gaven zij direct daarna aan hier geen behoefte aan te hebben. Hun partijen hadden vooraf al gemeld niemand af te vaardigen voor de commissie.

“We wachten nu op de schriftelijke ontslagbrief van deze twee leden”, laat Tjitske Biersteker in een kort eerste verslag van de commissiebijeenkomst weten.

“Zodra dat is geformaliseerd, gaan we op zoek naar andere leden, om toch aan het vooraf gestelde aantal van zeven te komen. Lukt dat niet, dan heeft dat overigens geen invloed op de legitimiteit van de commissie.”

Tijdens de eerste bijeenkomst is ook een officiële naam voor de commissie gekozen: “commissie begeleiding renovatie stadhuis”, afgekort tot CBRS.

Voorzitter van de commissie wordt Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur en hij zal ook de woordvoerder zijn. Biersteker heeft als taak gekregen zorg te dragen voor de verslaglegging van de bijeenkomsten en Carlo Assorgia zorgt voor de contacten met een externe adviseur.

Uiterlijk 1 augustus al wil de commissie een globaal plan van aanpak voor de renovatie presenteren. Daarvoor zijn nog wel wat stukken nodig, zoals een arbo-rapport en een calculatie van de renovatie.

De commissie moet er op toezien dat het college de renovatie van het huidige stadhuis uitvoert voor een bedrag van maximaal 9 miljoen euro. Een deel van de coalitie denkt dat dit niet mogelijk is en ook het college heeft er een hard hoofd in.

Het was een van de redenen van wethouder Lolke Kuipers om dit deel van zijn portefeuille over te dragen aan Kos. Die gelooft ook niet dat de renovatie voor dit bedrag te realiseren is, maar gezien de verhoudingen achten burgemeester en wethouders het verstandiger als een Stadspartijwethouder deze kar trekt.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie