Druk jaar voor De Kop Werkt!

De Kop Werkt! is het regionaal stimuleringsprogramma. Doel ervan is een verbeterd woon-, werk- en leefklimaat in de Kop van Noord-Holland. Voor 2019 staat er weer het nodige op stapel.

Zo wordt het project Arbeidsmarktcommunicatie breed opgepakt, is de afronding van het Dorpsontwikkelplan Oudesluis in zicht en staat de revitalisering van recreatieparken op het programma.

Daarnaast wordt met een drietal projecten een begin gemaakt. Op vliegkamp De Kooy in Den Helder komt een onderzoeks- en testfaciliteit voor het testen van maritieme drones. Een Waddenbelevenisroute wordt ontwikkeld en als derde komt het Dorpsontwikkelplan voor Wieringerwerf in uitvoering.

Nu veel onderzoeken zijn afgerond, worden ook de plannen rondom bereikbaarheid steeds concreter. Zo wordt de N250 van De Kooy richting de veerhaven van de Texelse boot onder handen genomen en komt er een plan voor alternatief collectief vervoer rondom Agriport A7.

De Kop Werkt! is het regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland.

Alle projecten zijn gebundeld in het jaarprogramma 2019, dat online te bekijken is via Kop Werkt Projecten. Zie ook dekopwerkt.nl

Foto: Drukke weg N250 van De Kooy richting de veerhaven van de Texelse boot wordt onder handen genomen.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie