Drie opties voor verplaatsing coffeeshops

De coffeeshops moeten weg uit de Koningstraat, zoveel is al geruime tijd duidelijk. Het vinden van geschikte en acceptabele nieuwe locaties is tot nu toe echter een (groot) probleem. Er lijkt nu echter licht aan het eind van de tunnel. Het college ziet mogelijkheden in het Koningsplein, Willemsoord en het Ravelijncenter.

Tops heeft vergevorderde plannen om te verhuizen naar het Koningsplein, naar het pand waar voorheen café Klein Kras was gevestigd. Ook het aan Tops gelieerde café The Spot verhuist dan mee. Het college is positief en denkt dat het binnen twee jaar kan zijn gerealiseerd.

De twee andere coffeeshops, Aktama en Tsjakka, zijn nog op zoek naar een andere locatie. “Wij zien in principe vestigingsmogelijkheden voor (één van) deze coffeeshops op het Ravelijncenter of op Willemsoord”, meldt het college. “Dit wordt nader onderzocht en wij blijven op regelmatige basis met deze coffeeshophouders in gesprek over de voorgang.”

“Als maatregel om uit deze impasse te komen, gaan wij op korte termijn onderzoeken of het verplaatsen naar elders mogelijk kan worden gemaakt door de criteria aan te passen en mogelijk een locatie op te heffen. Het criterium ‘Aanwezigheid van sociale controle’ en het criterium ‘Niet in de buurt van cafés’ kunnen worden losgelaten. Hiermee verwachten wij dat het mogelijk moet zijn dit probleem in de komende periode op te lossen. Eventueel kunnen we drempelverhogende maatregelen (bijvoorbeeld bepaalde openingstijden) nemen in combinatie met afstandscriteria voor de nieuwe beoogde locaties. De afstandscriteria voor school- en jeugdvoorzieningen blijft onveranderd bestaan.”

Het moment waarop de coffeeshops uit de Koningstraat moeten zijn verplaatst hangt samen met de aanpak en planning van de herontwikkeling van de Koningstraat. De planning en werkvolgorde worden vastgelegd in een gezamenlijk plan van aanpak van Woningstichting Den Helder en Zeestad BV.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie