Den Helder energie neutraal

Den Helder wil in 2040 een 100% energie-neutrale gemeente zijn. Ambitieus, maar zeker haalbaar door in concrete stapjes naar het doel te werken.

Eind 2018 moet de stand op 6,5% staan. En daar is een actieplan voor gemaakt. Het plan bestaat uit meer dan twintig acties. Dit en komend jaar worden grote stappen gemaakt door het aanschaffen van een biomassa-ketel bij de Helderse Vallei en het installeren van ledverlichting in de Grote Rivierenbuurt, Boatex en De Schooten.

Het aanleggen van zonneparken staat ook op het verlanglijstje. Gekeken wordt naar Ecorus nabij Kooypunt, en een zonnepark op een voormalig sportcomplex.

De Koninklijke Marine onderzoekt de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op hun vastgoed. Woningstichting installeert zonnepanelen op 4000 van hun daken.

In 2018 komt er ook nieuw beleid voor kleine windturbines. Mogelijk leidt dit tot meer mogelijkheden voor windenergie. Andere maatregelen richten zich op duurzame nieuwbouw, verduurzaming bestaande woningen, energiebesparing bedrijven en verduurzaming verkeer en vervoer.

Daarnaast denkt Woningstichting na over het afkoppelen van een aantal locaties van het gasnet. De 39 nog te bouwen huurappartementen aan de Scheldestraat/Marsdiepstraat worden in ieder geval gasloos.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie