Defensieminister Bijleveld ziet kansen voor Den Helder

Ank Bijleveld, minister van het ministerie van Defensie

Defensieminister Ank Bijleveld (foto) bezocht vrijdagavond School 7. CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen voor Provinciale Staten was met haar meegekomen.

Bijleveld gaf aan blij te zijn dat er weer geïnvesteerd wordt in Defensie, al zijn we er nog lang niet. Deze investeringen zijn goed voor Den Helder. Ze ging in op de vele vragen van de ruim vijftig aanwezigen in de zaal, vooral bestaande uit (ex) militairen.

De minister: “We hebben een grote uitdaging in het werven en behouden van goed personeel, juist omdat we zien dat jonge militairen meer waarde hechten een familie en vrienden in de buurt.”

CDA-lijsttrekker Heijnen stipte de rijke geschiedenis van Den Helder aan. Die hangt samen met de groei van de marine. “Den Helder barst van de kansen. Voor die groei zijn meer betaalbare woningen nodig in de regio.”

Op vragen over de gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio gaf Heijnen aan hieraan te willen werken. “Helaas zien teveel partijen in de provincie dit gebied nog steeds als een krimpregio. Daarom willen ze niet investeren.”

Het CDA zou dit wel willen doen. “De provincie heeft, op aangeven van het CDA, de afgelopen jaren wel geld vrijgemaakt voor Den Helder, onder andere voor behoud van het militair vliegveld De Kooy en 15 miljoen voor ‘de kop werkt.”

Foto: Rijksoverheid.nl

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie