De Hoofdzaak krijgt extra subsidie

Regionale Cliënten Organisatie (RCO) de Hoofdzaak, voor inwoners met psychiatrische problematiek, ontvangt voor 2016 een subsidiebedrag van € 19.180 voor informatie/advies en het bieden van individuele en collectieve cliëntondersteuning.

De Hoofdzaak leek in 2016 in haar voortbestaan te worden bedreigd, nadat de GGZ, de voornaamste financier, er in 2016 voor koos haar bijdrage terug te brengen en te beperken tot een aantal producten.

Omdat met de decentralisaties een aantal taken nadrukkelijker in het Wmo-domein zijn ondergebracht, en de gemeente belang hecht aan het werk van deze organisatie, heeft de gemeente ervoor gekozen om aan de organisatie voor 2016 een extra bijdrage te verlenen.

Mede met de inzet van ervaringsdeskundigen biedt RCO informatie en advies aan inwoners met GGZ-problematiek en worden bijeenkomsten, trainingen en lotgenotenactiviteiten georganiseerd.

Deze activiteiten dragen er aan bij dat deze bewoners blijven deelnemen aan de maatschappij en zo zelfstandig als mogelijk kunnen functioneren. De verwachting is dat deze aanpak overlast door verwarde personen zal verminderen.

Pieter Kos, wethouder zorg: “Het werk van ervaringsdeskundigen mag niet onderschat worden. Juist zij weten wat het is om met een psychiatrische stoornis te moeten functioneren en kunnen oplossingen en empathie overbrengen. Het inzetten en ondersteunen van die deskundigheid past precies in het beeld van de zorgzame samenleving.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie