Daling aantal WW-uitkeringen

Het aantal mensen met een WW-uitkering daalde in Den Helder in mei 4,5 procent ten opzichte van april, zo blijkt uit de maandelijkse cijfers van het UWV. Er worden nu 1.063 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is 3,7 procent van de Helderse beroepsbevolking.

De daling in de regio was als volgt: Schagen 5,2%, Hollands Kroon 1,3%, Texel 10,4% en Alkmaar 3,9 procent.

In mei is het aantal WW-uitkeringen in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond verder afgenomen. In totaal worden in de drie regio’s ruim 26.500 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 3,5% ten opzichte van april. Landelijk was de daling met 3,9% iets sterker.

De regionale verschillen in WW-daling zijn beperkt. In de grootste regio, Noord-Holland Noord, is de daling 3,7% ten opzichte van een maand eerder. Zaanstreek-Waterland (-3,5%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (-3,4%) volgen op de voet. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen met bijna 4.000 gedaald (-13%).

Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn flinke WW-verschillen zichtbaar. Sinds het begin van dit jaar is het aantal WW-uitkeringen dat aan jongeren tot 27 jaar wordt verstrekt met bijna een vijfde afgenomen tot ruim 1.600 WW-uitkeringen.

Deze sterke daling wordt mede veroorzaakt doordat jongeren vaker dan ouderen profiteren van seizoenswerk in bijvoorbeeld de horeca.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie