College verdeelt subsidies

Het college is het nieuwe jaar begonnen met het vaststellen van subsidiebedragen voor flink wat lokale organisaties. Een groot bedraag gaat naar instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg.

Den Helder is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en Openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) in de regio.

DnoDoen krijgt een subsidie van € 935.949,- voor de centrale aanmelding maatschappelijke opvang, voor trajectbegeleiding, woonbegeleiding (bewoners Doorstroomhuis), opvang en begeleiding in de wijk en voor nachtopvang.

Brijder verslavingszorg (onderdeel Parnassiagroep) ontvangt € 566.666,- voor het aanbieden van een plan van aanpak op maat voor alle chronisch verslaafden in de regio en het zoveel mogelijk beperken van overlast door deze doelgroep.

Het geld is ook bedoeld voor het toeleiden van zorgmijders met verslavingsproblematiek naar reguliere zorg en voor voorlichting en advies aan (risico)jongeren in het kader van preventie van alcohol- en drugsgebruik.

Ook ActiefTalent krijgt dit jaar een bijdrage van 300.000 euro. Het geld is vooral bestemd voor diverse activiteiten gericht op werk, maatschappelijke participatie, dagbesteding en stabiliteit voor (met name, maar niet uitsluitend) mensen met een verslaving.

GGD Hollands Noorden krijgt voor 2017 een subsidie van ruim 70.000 euro voor de procesregie OGGZ.

GGZ Noord-Holland-Noord ontvangt 96.013 euro voor de outreachende zorg aan zorgmijders met psychiatrische problematiek vanuit de GGZ-wijkteams. GGZ NHN krijgt een subsidie van € 147.056,- voor de Inloop GGZ.

Het college heeft voor de Reclassering een subsidie van € 80.085,- uitgetrokken, bedoeld voor het bieden van nazorg aan ex-gedetineerden in de Kop van Noord-Holland.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie