College: ‘bewoners hebben stem in huisvesting alleenstaande asielzoekers’

De huisvesting van minderjarige alleenstaande asielzoekers in de Jacob van Heemskerckstraat overviel omwonenden zomer vorig jaar. Of het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) meer locaties op het oog heeft?, wilden het CDA en Beter voor Den Helder weten van B en W.  En of er draagvlak voor is bij de Helderse bevolking.

Het is denkbaar dat het COA meer adressen in de gemeente Den Helder gaat inrichten  als kleinschalige huisvesting van asieljongeren, valt op te maken uit de beantwoording van het college. De Doggerhoek is er een voorbeeld van. Zo ook het monumentale kazernegebouw in de Van Heemskerckstraat in Oud Den Helder (foto).

Er is in deze regelmatig overleg met het COA, waarbij de gemeente zich opstelt als hoeder van transparantie richting inwoners en goede afspraken en korte lijnen met onder meer politie en welzijnsorganisaties.

Verder is na het bekend worden van de COA-plannen met de Van Heemskerckstraat, midden vorig jaar, in Oud Den Helder een klankbordgroep in gang gezet waarin de politie, de GGZ, de gemeente en de bewoners participeren, om de mogelijke GGZ-problematiek te bespreken en op te lossen.

Daarnaast komt er nog een overlegcommissie waaraan de politie en de gemeente deelnemen. Ook de bewoners zijn vertegenwoordigd in deze overlegcommissie. B en W: “De bewoners hebben zodoende een stem bij de start en voortgang van de verbouwing van de Jacob van Heemskerckstraat. Ook andere relevante zaken waar rekening mee gehouden moet worden komen aan bod binnen dit overleg.”

De opvang in de Van Heemskerckstraat valt volgens het COA onder de noemer kleinschalig, zij gaat uit van maximaal 20 personen. Afgezet tegen de schaalgrootte binnen een regulier azc is deze vorm van opvang kleinschalig te noemen.

Voorts moet een opvanglocatie rendabel zijn”, aldus het college. “Er is een 3 ploegendienst en per dienst zijn er minimaal twee begeleiders werkzaam. Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet toereikend zou zijn. Er zijn dus op elk moment van de dag medewerkers aanwezig als aanspreekpunt, ook voor omwonenden.”

Het college wijst er ook op dat inwoners van Den Helder en vreemdelingen altijd in harmonie met elkaar hebben kunnen wonen en leven. “Er was en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dit in de toekomst zal veranderen.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie