Collectanten voor Dierenwelzijn

Binnenkort is het weer zover. De collecte van de gezamenlijke Dierenwelzijnsorganisaties Den Helder, Hollands Kroon en Texel. Deze collecte wordt georganiseerd door de Stichting DWO (koepel Dieren Welzijn Organisaties). De opbrengst komt geheel ten goede aan de lokale Dierenwelzijnsorganisaties: Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon, Vogelasiel De Paddestoel en Dierentehuis ’t Schuthok. De collecte wordt gelopen van maandag 7 mei t/m zaterdag 12 mei (met uitzondering van donderdag 10 mei). 

Mede als nasleep van de crisis verkeren gevonden dieren steeds vaker in een bijzonder slechte staat. In steeds meer gevallen moet de dierenarts worden ingeschakeld voordat een dier in een dierenasiel kan worden opgenomen. De verzorging van deze verzwakte en verwaarloosde dieren kost veel geld. Vaak moeten ze langdurig op speciaal voer en medicijnen. Ook hebben steeds meer in het wild levende dieren zorg nodig. Vossen, vogels en andere wilde dieren die gewond raken door verkeer en anderen door de mens veroorzaakte omstandigheden of gewond in het wild worden gevonden. De Dierenambulance heeft inmiddels 2 voertuigen die, bemand door vrijwilligers, 24/7 gereed staan en dag en nacht op pad gaan als er een dier in nood is.

De zorg voor dieren kost veel geld. Niet alleen de directe aan de dieren gerelateerde kosten, zoals speciale voeding, geneeskundige zorg, maar ook de indirecte kosten zijn erg hoog. Onderhoud van gebouwen, voertuigen, brandstof, training en scholing van vrijwilligers is een onderdeel van de kosten. De Dierenwelzijnsorganisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties van particulieren en bedrijven. Zonder deze steun is het voortbestaan van deze organisaties onmogelijk.

Wilt u helpen als collectant neem dan contact op met:

Anja Blokker, 0223-617592 of per email: epenanja@quicknet.nl

Wilt u helpen met een donatie, graag overmaken naar rekeningnummer;

NL83 INGB 0006 7806 69, t.n.v. Stichting DWO te Den Helder

Heeft u enige andere vorm van belangstelling neemt u dan contact op met Walter Linden, penningmeester@dierenwelzijnsorganisaties.nl of 06 – 2740 2236.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie