Classic Cars naar Willemsoord?

Als het aan de Partij van de Arbeid en de Stadspartij ligt wordt gebouw 72 op Willemsoord binnenkort eindelijk eens ingevuld. En wel met een restauratiewerkplaats inclusief showroom voor zeer unieke en exclusieve classic cars, zoals Bugatti’s.

Er wordt al jaren gesproken over deze invulling, maar nu moet het allemaal maar eens concreet worden gemaakt. Daarom komen beide fracties maandag tijdens de gemeenteraad met een motie waarin het college wordt opgeroepen per omgaand alles in het werk te stellen om vestiging van de bedoelde restauratiewerkplaats mogelijk te maken.

Wonen in het pand is nodig in verband met de beveiliging, stellen de fracties. Een dergelijke invulling van gebouw 72 zal Den Helder ‘op de kaart’ zetten.

De ondernemer heeft aangegeven geen problemen te hebben met de eventuele overlast vanuit het havengebied, van welke aard dan ook, en wil op voorhand al afstand doen van mogelijke claims hierin.

Het bedrijf wil bovendien schoolklassen laten kennismaken met de techniek, om zo de jeugd en hun ouders te enthousiasmeren, waardoor de beroepskeuze voor techniek kan worden bevorderd.

De vestiging van dit bedrijf heeft volgens Stadspartij en PvdA een enorme meerwaarde voor Willemsoord en Den Helder in het bijzonder en kan zorgen voor extra toeristen. Het bedrijf wil ook periodiek rondleidingen organiseren voor belangstellende inwoners uit Den Helder, om zo een inkijk te kunnen geven in de wereld van deze exclusieve Classic cars.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie