Christelijk Militair Tehuis in Nostalgia

In het eerste uur van het LOS-radioporgramma Nostalgia op de zondagmiddag een aantal aspecten van het Christelijk Militair Tehuis dat verschillende keren is verhuisd. Het stijlvolle gebouw aan de Kanaalweg was ontworpen door architect Dudok en herbergde een conversatie, lees- en correspondentiezaal, buffet, keuken en dienstwoning.

Het gebouw deed in de bezettingstijd dienst als Wehrmachtsheim. Daaraan is het te danken dat het voor sloop gespaard bleef. Na de bevrijding werd het gebouw aan liet bestuur van het Protestants Christelijk Militair Tehuis teruggegeven. Door de goede zorgen van het Streekbureau voor de Wederopbouw werden herstelwerkzaamheden verricht en op 8 november 1948 ging het tehuis weer open.

In het tehuis vertoefden matrozen, soldaten, adelborsten, marva’s en officieren. Het gebouw aan de Kanaalweg werd met een aantal panden aan de Hoofdgracht in de jaren zeventig afgebroken vanwege de dijkverzwaring.

In het tweede uur een gesprek met de dochter van hoofdonderwijzer W.F. Louwrier. Haar vader startte in 1937 in Den Helder bij het openbaar lager onderwijs en kreeg een tijdelijke aanstelling die snel hierna in een vaste aanstelling werd omgezet. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij benoemd tot hoofd van de Vismarktschool, in 1962 volgde zijn benoeming tot hoofd van de voormalige Prins Bernhardschool in de Lombokstraat. Louwrier trainde in zijn vrije tijd honden en was enige tijd bestuurslid van een plaatselijke hondenvereniging.

In de rubriek ‘Den Helder in het zilver’ de cd zaak ‘Music House’ in de Keizerstraat. Aan het  woord toenmalig bedrijfsleidster Danielle de Bock.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie