CDA kritisch over afvalinzameling

Het nieuwe systeem van afvalinzameling schiet straks het doel voorbij, de beoogde afvalscheiding zal vermoedelijk niet worden nageleefd. Dat denkt het CDA Den Helder.

“Het CDA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is dan ook in beginsel voorstander van een verdere scheiding van huisafval.” Zo begint de Helderse fractie een brief aan burgemeester en wethouders.

“Voorwaarde is echter wel dat maatregelen daartoe zorgvuldig worden voorbereid en gecommuniceerd, zodat op voldoende draagvlak gerekend kan worden. Zonder draagvlak dreigt immers het omgekeerde effect te worden bereikt.”

“Uit de reacties van onze inwoners valt op te maken dat zij zich overvallen voelen, de regeling onduidelijk vinden, adequate faciliteiten ontberen. De betrokkenheid ontbreekt aldus en de beoogde afvalscheiding zal in veel gevallen niet worden nageleefd.”

De partij stelt: “De beoogde beleidswijziging schiet daarmee zijn doel voorbij. Dit is voor het CDA Den Helder een zeer ongewenste situatie.”

Naar aanleiding hiervan heeft het CDA de volgende vragen aan het college gesteld:
1. Bent u het met ons eens dat de bovenstaande situatie ongewenst is?
2. Kunt u toelichten waarom u kiest voor snelheid boven zorgvuldigheid? 3. Kunt u uitleggen waarom de inwoners niet eerder, breder en duidelijker zijn geïnformeerd?

Ook wil de partij weten of het college heeft overwogen om eerst zorg te dragen voor de benodigde faciliteiten (zoals de oranje afvalbak voor plastic), alvorens de verdere afvalscheiding verplicht door te voeren?

“Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u dan ook de nadelen van de voorlopige oplossing met plastic zakken in uw overwegingen betrokken?” Het CDA wijst met betrekking tot de nadelen op zaken als vervuiling van het straatbeeld en zwerfzakken als gevolg van de wind.

“Bent u bereid om in het licht van het bovenstaande de invoeringsdatum van uw beleidsmaatregel te verplaatsen tot het moment waarop de gewenste faciliteiten en informatievoorziening op orde zijn”, besluit het CDA de vragenlijst aan het college.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie