Miljoenen voor leefomgeving Kop

17 februari 2016

De provincie Noord-Holland, de gemeenten en het bedrijfsleven uit de Kop van Noord-Holland hebben zes miljoen gereserveerd voor het verbeteren van de leef- en werkomgeving van Noord-Holland Noord.

Quadrijders met drugs gepakt

14 februari 2016

De politie op Texel heeft zaterdagnacht twee mannen op een quad aangehouden in De Koog op het eiland Texel.

Extra controles bij veeboeren

3 februari 2016

Het hoogheemraadschap controleert ook dit jaar tussen februari en april of veehouders maatregelen treffen om te voorkomen dat mest of veevoer het oppervlaktewater verontreinigen. Steekproefsgewijs worden in onze regio de veeteeltbedrijven voor een controle bezocht.

1 48 49 50