Geef je mening over begroting gemeente

29 augustus 2018

Binnenkort staat de gemeentebegroting op de agenda van de gemeenteraad. In de begroting geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat zij voor de stad wil bereiken wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Raadsleden horen graag Klik om verder te lezen

Afscheid Heleen Keur van Provinciale Staten

11 juli 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) namen maandag overdag afscheid van Heleen Keur (CDA).  Maandagavond werd zijn benoemd tot wethouder van Den Helder.  In haar bestuursportefeuille zitten ruimtelijke ordening, wonen, regionale samenwerking, cultuur en erfgoed, Willemsoord en de Stelling, verkeer en Klik om verder te lezen

Nieuwe voorzitter voor de Stadspartij

5 juli 2018

Ruud Wegman is woensdagavond gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Stadspartij. Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. Wegman was bovendien de enige kandidaat. De ALV van de Stadspartij besloot verder unaniem in te stemmen met het gepresenteerde Helders Akkoord Klik om verder te lezen

Afscheidsreceptie wethouders

4 juli 2018

De gemeenteraad benoemt op maandag 9 juli de nieuwe wethouders. De gemeente neemt daarmee afscheid van de wethouders Trees van der Paard, Edwin Krijns en Odd R. Wagner. Iedereen is welkom op hun afscheidsreceptie, donderdag 12 juli van 19.00 tot Klik om verder te lezen

Gemeenten willen elektronisch stemmen

3 juli 2018

Gemeenten dringen bij het kabinet aan op het mogelijk maken van elektronisch stemmen en hulp aan verstandelijk gehandicapten bij het uitbrengen van hun stem. Op het VNG-jaarcongres werden recent moties van deze strekking aangenomen. De lokale overheden denken dat elektronisch Klik om verder te lezen

Sociaal domein levert in. Waar gaat het om?

30 juni 2018

Het bestuursakkoord van het nieuwe Helderse college kondigt een bezuiniging aan van drie miljoen euro per jaar op het sociaal domein. Waar gaat het om? Onder het sociaal domein vallen de jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet. De Wet maatschappelijke ondersteuning Klik om verder te lezen

Bestuurlijke vernieuwing. Wat is dat?

29 juni 2018

De nieuwe coalitie wil bestuurlijke vernieuwing. Maar wat verstaan de partijen daaronder? Het Helders Akkoord er maar eens op op nageslagen. Dat is zegmaar de handleiding voor de wethoudersploeg die op 9 juli aantreedt. Respect Het nieuwe college wil een Klik om verder te lezen

1 2 3 9