Cardiologische zorg verdwijnt niet

Er is geen sprake van dat de cardiologische hulp in het ziekenhuis in Den Helder per 1 september aanstaande wordt beeïndigd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Het college heeft dinsdag en begin deze maand gesproken met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dat overleg vindt plaats op basis van de in 2014 gemaakte afspraken die – met de toen geheten MCA-Gemini Groep – zijn vastgelegd in een convenant. “Het overleg van dinsdag heeft duidelijk gemaakt dat het convenant onverminderd van kracht is”, zo schrijft het college.

Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder wordt ontwikkeld volgens het in juni 2014 door de Raad van Bestuur vastgesteld locatieprofiel.

Dat locatieprofiel ging destijds (en dus nog steeds) uit van een kleiner Gemini Ziekenhuis, maar met behoud van een afdeling spoedeisende hulp, 7 dagen per week, 24 uur per dag, Intensive Care, diagnostische faciliteiten en acute geboortezorg.

Er zijn goede afspraken met Medisch Centrum Alkmaar (MCA) voor patiënten die hoog specialistische zorg nodig hebben. De betrokken zorgverzekeraars ondersteunen het locatieprofiel.

Het Gemini Ziekenhuis komt op basis van het locatieprofiel in aanmerking voor een Beschikbaarheidbijdrage Cure voor spoedeisende hulp van ziekenhuizen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).” Van beëindiging van de cardiologische hulp in het ziekenhuis in Den Helder per 1 september aanstaande is geen sprake.

De Noordwest Ziekenhuisgroep evalueert wel van tijd tot tijd het locatieprofiel. “Daaruit volgen verbetervoorstellen hoe de zorg verder geoptimaliseerd kan worden.

De uitkomsten van de evaluatie en de verbetervoorstellen worden voorgelegd aan een commissie bestaande uit externen, waaronder namens het gemeentebestuur van Den Helder de directeur van de Veiligheidsregio (de heer Smeekes).

De raad is door het college uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandagavond 1 augustus. Een afvaardiging van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep is hierbij aanwezig, net als de heer Smeekes. Zij zullen de vragen van de raadsleden beantwoorden.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie