Campagne ‘Water zoekt Vrouw’ van start

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het waterschap. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap hebben slechts acht vrouwen zitting (van de dertig leden). Het is ook een gegeven dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de besturen van de waterschappen.

Daarom is de landelijke campagne ‘Water zoekt Vrouw’ van start gegaan. Op 27 november organiseert HHNK er een bijeenkomst over.

Juist voor de komende decennia, met een zeespiegelstijging en een klimaatverandering, staan de waterschappen voor veel maatschappelijke problemen. Een goede besluitvorming met een breed maatschappelijk draagvlak is dan ook van belang en vrouwen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Klazien Hartog, algemeen bestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet zich al jaren in om meer vrouwen in het bestuur van het waterschap te krijgen. Tijdens de verkiezingen in 2015 heeft dat tot goede resultaten geleid, er stonden meer vrouwen dan ooit op de kieslijsten van de waterschappen in heel Nederland.

Op dinsdagavond 27 november houdt het waterplatform Groen, Water & Land een bijeenkomst voor geïnteresseerde vrouwen in het waterschapsbestuur.

De avond is laagdrempelig en er wordt uitgelegd wat het inhoudt om bestuurder te zijn van een waterschap zoals Hollands Noorderkwartier. Oud- dijkgraaf en burgemeester Thea de Roos geeft een presentatie evenals Evelyn van Roijen, zij was in 2008 vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad betrokken bij het project Water zoekt Vrouw. Klazien Hartog, zal vanuit haar rol als ambassadeur diversiteitsbeleid voor de waterschappen en als bestuurder een toelichting geven.

De avond is vrij toegankelijk, we verzoeken wel om u vooraf op te geven zodat we een indicatie hebben hoeveel mensen er komen. Opgeven kan via info@waterzoektvrouw.nl of via info@groenwaterenland.nl. Meer informatie: Water zoekt vrouw

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie