Camera, stickers, borden en boetes tegen dumpen afval

De fractie van de PVV in de gemeenteraad stelde vragen over het dumpen van afval bij ondergrondse containers. Wat doen B en W daaraan?

“Wij zijn al enige tijd bezig om de overlast ten gevolge van dumpingen te beperken”, schrijft het college in antwoord op de vragen van de PVV.

“Moeilijkheid hierbij blijft het op heterdaad betrappen of aantonen wie de dader is. Overigens zijn er ook in 2018 al diverse boetes door handhavers uitgedeeld. Verder is op een locatie in een buurt waar dumpingen een groot probleem is een camera geplaatst om de notoire overtreders te kunnen confronteren met hun gedrag en te beboeten.”

“In een andere buurt heeft naar aanleiding van het constant vol zijn van een ondergrondse container onderzoek plaatsgevonden naar de inhoud hiervan. Hierbij werden o.a. bouw- en sloopafval, chemisch afval, machines en elektrische apparaten aangetroffen.”

“Inmiddels hebben alle bewoners van deze buurt een brief ontvangen waarbij de aanbiedregels nogmaals duidelijk over het voetlicht zijn gebracht en worden – vanuit een positieve grondhouding – bij de ondergrondse verzamelcontainers borden geplaatst.”

” Tot slot zal HVC binnenkort op de zuiltjes van de ondergrondse containers stickers bevestigen waaruit blijkt dat men voor het hebben van grof vuil HVC kan bellen voor een afspraak.”

“Als deze maatregelen (het gehoopte) effect hebben zullen wij niet schromen om dit ook in andere buurten, waar het probleem van dumpingen speelt, toe te passen.”

“In het geval waarbij de dader niet te achterhalen is, wordt het afval – na melding hiervan – door HVC opgehaald. Hiervoor rijdt(en) één á twee auto’s vijf dagen per week door Den Helder. De kosten hiervan bedragen grofweg 275.000 euro per jaar en komen ten laste van de afvalbegroting (afvalstoffenheffing).”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie