Breed front gemeente tegen criminaliteit

Woon- en adresfraude. Illegale hennepkwekerijen. Smokkel via de zeehaven. Wat doet de gemeente Den Helder tegen deze ondermijnende activiteiten? B en W informeerden de gemeenteraad er deze week over.

Het zijn niet alleen opsporingsdiensten die de onderwereld bestrijden. Ook de gemeente, regio-instellingen en de belastingdienst zijn erbij betrokken. Dit wordt de keten-aanpak genoemd. Zo is burgemeester Schuiling van Den Helder aangewezen als regionaal aanspreekpunt voor het thema Ondermijning. Binnen de gemeente Den Helder is een klein team belast met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het is onder meer actief op de volgende gebieden.

Hennep/drugs
Den Helder staat een consequent en strikt handhavingsbeleid rond de aanpak van hennepplantages en drugspanden voor. In 2016 werden 25 woningen/lokalen gesloten en in 2017 16 panden. Er zijn vallen geweest op de bedrijventerreinen Ambachtsweg en Kooypunt.

Motorbendes
Verder is de gemeente volgens de raadsinformatiebrief ‘zeer alert’ op motorbendes. “Vestiging van een motorclub met leden die zich inlaten met criminele activiteiten wordt in Den Helder niet gedoogd of toegestaan.”

Horeca
Ondermijnende criminaliteit in de horeca wordt al sinds 2004 aangepakt.

Woon- en adresfraude
Dit wordt sinds januari 2016 intensiever bestreden, wat het onrechtmatig verkrijgen van een uitkering of toeslag moet tegengaan. “Het kan ook een signaal zijn van mensenhandel, diverse vormen van uitbuiting, prostitutie, drugshandel en hennepteelt. Met de inzet van het fraudeteam zijn inmiddels behoorlijke resultaten gehaald, zowel op sociaal-maatschappelijk als financieel gebied.”

Smokkel haven
De open zeehaven, twaalf jachthavens, scheepswerven maken Den Helder geschikt voor drugssmokkel via maritiem transport. Met inzet van rijksgelden wordt de strijd hiertegen verscherpt. “Hoe dit precies gaat uitpakken voor de aanpak van bijvoorbeeld maritieme smokkel m.n. voor onze haven, is op dit moment nog niet duidelijk. We krijgen echter steeds meer inzicht in deze problematiek.”

Beleid
De vaststelling van het ‘Lokaal integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente Den Helder’ en het ‘Integraal meerjaren veiligheidsplan 2019-2022 van de politie eenheid Noord-Holland, waarin ondermijning een belangrijk speerpunt vormt, staan geagendeerd voor de raadscommissie en de raadvergadering van januari 2019.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie