Brede coalitie voor groen goud

Vijftien Noord-Hollandse organisaties hebben de handen ineengeslagen om het landelijke Deltaplan Biodiversiteit in Noord-Holland uit te voeren. Hoe zij dat willen doen hebben zij op 11 maart gezamenlijk vastgesteld in het plan Groen Goud.

Terreinbeheerders, natuur-en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en Rabobank kring Noord-Holland Noord willen meer biodiversiteit in natuur- en landbouwgebieden.

Wat de natuurgebieden betreft ligt nadruk anno nu op het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN): uitbreiding van de hoeveelheid akkernatuur en aan meer kruidenrijk grasland. Daar kunnen al op korte termijn forse stappen worden gezet.

Voor de langere termijn staat een vijftal natuurprojecten in diverse regio’s op het programma. Voor landbouwgebieden zijn zeven mogelijke maatregelen genoemd, die er toe moeten leiden dat de biodiversiteit op 15.000 hectare landbouwgebied wordt vergroot.

Voor de uitvoering van het Deltaplan is de steun van de provincie nodig, zowel als het gaat om regelgeving en beleid als om de financiering.

Maar de provincie wordt ook gevraagd om andere organisaties en instanties te enthousiasmeren en hen mee te krijgen bij de uitvoering.

Het plan wordt in de aanloop naar de verkiezingen en bij de daarop volgende collegeonderhandelingen onder de aandacht gebracht van de (komende) leden van de provinciale staten van Noord-Holland.

Meer informatie met het volledige plan staat op LANDSCHAP

Foto: bloeiende linie in Den Helder.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie