Boek en expositie over Napoleon in Fort Kijkduin

Napoleon Bonaparte stierf op 5 mei 1821 op het eiland Sint Helena, waar hij sinds 1815 door de Engelsen gevangen gehouden werd. In 2021 zal over de hele wereld aandacht zijn voor het 200ste sterfjaar van de Franse keizer die ruim 20 jaar zijn stempel drukte op een groot deel van Europa. Reden voor Fort Kijkduin in 2021 een tentoonstelling in te richten over Napoleon en de invloed die hij had op de Nederlandse samenleving.

Om de tentoonstelling te kunnen realiseren heeft Fort Kijkduin Patrick M.A. Buch gevraagd zich tot medio 2021 als gast-conservator aan Fort Kijkduin te verbinden.

Imposant
Directeur Fort Kijkduin, André Koning: “Wij zijn erg blij dat de tentoonstelling over Napoleon bij ons in huis komt. Fort Kijkduin is een imposant gebouw dat in opdracht van Napoleon is gebouwd en de sfeer ademt van die tijd en die sfeer zullen we in 2021 nog meer zichtbaar maken. Een deel van de objecten die op de tentoonstelling te zien zal zijn, komt uit onze eigen collectie. Maar het merendeel zal door napoleonverzamelaars uit binnen- en buitenland voor de tentoonstelling in bruikleen worden gegeven. Veel van deze objecten zijn nog nooit eerder aan het grote publiek getoond. De tentoonstelling staat gepland voor juni t/m augustus 2021.”

Fort Kijkduin
In 1810 lijfde Napoleon ons land in bij Frankrijk. In 1811 reisde de keizer van 24 september en 31 oktober door Nederland. Napoleon wilde graag de situatie in ons land zelf bekijken, waarbij hij bijzondere belangstelling aan de dag legde voor de verdediging van onze kustlijn, omdat hij een inval van de Engelsen via ons land vreesde.

Bezoek
Om die reden bracht Napoleon een bezoek aan Den Helder en gaf opdracht tot het bouwen van een fort Den Helder – onderdeel van Stelling Den Helder. Dit moest van Napoleon het Gibraltar van het noorden worden met de grootste marinehaven aan de noordkant van het Franse Rijk. Tussen 1811 en 1813 werd Fort Kijkduin gebouwd, waaraan ambachtslieden uit heel Noord-Holland en een paar duizend Spaanse krijgsgevangenen hebben meegewerkt.

Boek
Gelijktijdig met de tentoonstelling in Fort Kijkduin zal een boek verschijnen waaraan meerdere auteurs meewerken. De uitgave zal inzicht geven in de veranderingen die onze samenleving doormaakte ten tijde van Napoleon en wat daarvan nu nog merkbaar is. De uitgave zal onder redactie van prof dr Lotte Jensen en Patrick M.A. Buch tot stand komen.

 

 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie