Bodemonderzoek lood op speelplekken

De provincie Noord-Holland laat zo’n veertig kinderspeelplaatsen in de Stad binnen de Linie onderzoeken op de aanwezigheid van lood.

In veel stedelijke gebieden is dit metaal door eeuwenlang gebruik ook in de bodem terecht gekomen. Of de betreffende plekken inderdaad zijn vervuild wordt rond de zomer bekend. Dan heeft de provincie alle resultaten van Noord-Holland verzameld.

Door de eeuwen heen is in heel Nederland veel lood gebruikt in huis en in industrie. In verf, bijvoorbeeld maar ook in waterleidingen.

Overal zit lood in de bodem, ook op verschillende plekken in Noord-Holland. Lood kan nadelige effecten hebben op de hersenontwikkeling, vooral bij kinderen.

Speelplaatsen
Sinds vorig jaar onderzoekt de provincie de openbare ruimte, in eerste instantie op plaatsen waar kinderen vaak komen, zoals speeltuinen. De provincie Noord-Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord (RUD NHN) hebben op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken gebieden gemarkeerd waar mogelijk hogere loodgehalten aanwezig zijn.

Waar de grond volledig bedekt is met (kunst)gras of tegels, is geen onderzoek nodig. De komende maanden worden in Den Helder veertig speelplekken onderzocht. Het onderzoek begint volgende maand. De provincie verwacht de resultaten van het onderzoek rond de zomer 2019.

Op basis van de resultaten van het onderzoek maakt de gemeente een aanpak voor de locaties waar te veel lood zit. Voor de locaties die geen eigendom zijn van de gemeente, geven de gemeente en RUD NHN de eigenaars advies over de aanpak.

Meer informatie en tips staan op de websites van de gemeente Den Helder LOOD, provincie Noord-Holland PROVINCIE, de RUD en de  GGD

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie