Betonboringen nodig in onderzoek stevigheid zwembad

B en W van Den Helder houden alle partijen aansprakelijk voor de reparatie van zwembad Het Heersdiep. Ook wil het college eventuele derving van bedrijfsinkomsten verhalen.

Al sinds de oplevering van zwembad Heersdiep in 2013 zijn verschillende gebreken in het zwemcomplex geconstateerd. Zo zitten er scheuren in de zogenaamde perronvloeren, komen wandtegels in verschillende opslagruimten los, corroderen roestvrijstalen leidingen en ophangbeugels en zijn de bufferwatervaten in de kelder niet waterdicht, waardoor de bewapening van het beton mogelijk wordt aangetast.

Op dit moment wordt samen met de bedrijfsleiding van het bad een inventarisatie van de gebreken gemaakt. Deze inventarisatie vormt de ‘agenda’ voor het overleg, te houden met de bouwcombinatie Tuin-Van der Wal eind augustus/ begin september. B en W willen er met de bouwcombinatie uit zien te komen zonder meteen met gerechtelijke stappen te dreigen.

De veiligheid van gebruikers van het zwembad staat voorop. Uit eerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat de constructieve veiligheid gewaarborgd is. Om echter de veiligheid voor publiek en personeel ook tijdens bovengenoemd traject met de bouwcombinatie te kunnen blijven garanderen, is recentelijk opdracht gegeven aan een onafhankelijk adviesbureau om de kwaliteit van de constructie grondig te onderzoeken. De betonboringen die hiervoor benodigd zijn zullen zoveel mogelijk buiten de ‘publieksuren’ worden uitgevoerd.

Verder wordt bekeken of andere partijen die bij bouw betrokken waren alsnog juridisch aangesproken kunnen worden.

De inzet zal daarbij zijn dat de gemeente zo min mogelijk de financiële gevolgen zal moeten hoeven dragen van de benodigde herstelwerkzaamheden alsmede van de gevolgschade voor zowel de gemeente als de exploitant.

 

 

 

 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie