Bestuurlijke vernieuwing. Wat is dat?

De nieuwe coalitie wil bestuurlijke vernieuwing. Maar wat verstaan de partijen daaronder? Het Helders Akkoord er maar eens op op nageslagen. Dat is zegmaar de handleiding voor de wethoudersploeg die op 9 juli aantreedt.

Respect
Het nieuwe college wil een nieuwe cultuur en betere omgangsvormen. Alle wethouders doen daar hun best voor. Bijvoorbeeld door zich open op te stellen respect voor elkaars mening. Een wethouder ziet hier speciaal op toe en dat is Remco Duijnker (foto).

Debat
Brieven aan de raad, de raadinformatiebrieven, stellen de fracties niet langer voor voldongen feiten, maar geven informatie die ruimte laat voor debat en besluitvorming. Deze professionele werkwijze gaat verder uitgewerkt worden door een speciaal daartoe te formeren Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing.

Ambtenaren
Geen angstcultuur en afrekencultuur maar een veilige omgeving. Politici stoppen met wijzen naar ambtelijke organisatie. Respect, zorgvuldigheid en professionaliteit zijn de kernwaarden. College en ambtelijke top gaan dit bespreken met de medezeggenschapsraad.

Verbinder
Bij dit alles is de burgemeester de verbinder. Hij heeft geen portefeuille, los van zijn wettelijke taken bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Verbonden partijen
Dit zijn strategische uitvoeringsorganisaties die op afstand van de gemeente staan, zoals het havenbedrijf. De afstand is te groot geworden. Dat moet veranderen. Zo leggen verbonden partijen belangrijke beslissingen eerst voor aan de gemeente. Die wordt niet langer voor een voldongen feit geplaatst, waarvoor de gemeenschap – met de rug tegen de muur – de knip mag trekken.

Participatie
Het college zet gebiedsgerichte aanpak en wijkgericht werken centraal. Burgerparticipatie en -initiatief worden met een budget georganiseerd. Er gaat geëxperimenteerd worden met buurtbegrotingen. De burgerparticipatie wordt ook nauw omschreven en uitgevoerd, om teleurstellingen te voorkomen.

Stabiel bestuur
De bestuurlijke vernieuwing draagt bij aan een stabiel bestuur dat oplossingen aandraagt voor de “uitdagingen waar de gemeente voor staat.” Aldus het Helders Akkoord.

Voor het bestuursakkoord 2018-2022:   HELDERS AKKOORD

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie