Bescheiden bijdrage Noordkop aan Invest-NL

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland leveren gezamenlijk een – bescheiden – bijdrage van bijna 8500 euro aan de onderzoeksfase voor Invest-NL. Hier kunnen ondernemers in Den Helder van profiteren.

Deze instelling met een kapitaal van 2,5 miljard euro, wordt namelijk door de Rijksoverheid opgericht om investeringen te stimuleren op gebieden waar nieuwe kansen liggen voor Nederland. Naar verwachting start Invest-NL dit jaar definitief.

Invest-NL biedt ondernemers een loket voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Daarnaast gaat het  in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren.

Het programma richt zich vooral op onderwerpen als energietransitie, mobiliteit, infrastructuur, circulaire economie, digitalisering en onderwijs. Nederland volgt met de oprichting van Invest-NL het voorbeeld van andere EU-landen.

Door mee te doen aan deze fase, wordt het voor de Noordkopgemeenten duidelijk of ondernemers in de Kop, ook gebruik kunnen maken van het investeringsfonds.

De investering uit de vier gemeenten is relatief klein, terwijl de verwachte effecten juist groot zijn voor de Kop van Noord-Holland.

Foto: Kooyhaven voorbeeld van recente investering in infrastructuur, zoals het niet moet. Want geen schip dat de haven bezoekt. 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie