Beperkte doorvaart schutsluis door droogte

Het hoogheemraadschap HHNK neemt extra maatregelen in verband met de aanhoudende droogte.

De provincie is gevraagd om de Koopvaarderschutsluis, gelegen in Den Helder en de verbinding tussen het zoute Nieuwe Diep en het zoete Noordhollands Kanaal, volgens een aangepast schutregime te bedienen. Dat betekent dat de sluis ter bescherming van het zoete water minder vaak zal schutten.

Het hoogheemraadschap sluit ook de vispassages tussen zout en zoet water. De vispassagekleppen in gemaal De Helsdeur in Den Helder gaan op slot. Daarnaast staat de deur van spuisluis Oostoever regelmatig op een kier ten behoeve van migrerende vis. Deze deuren blijven nu dicht.

Het hoogheemraadschap gaat ook 500 kilometer aan dijken inspecteren. De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) verwacht dat de droogte en warmte ook de komende tijd aan blijven houden.

 

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie