Beleid Damocles opnieuw vastgesteld

Op grond van ervaringen en nieuwe jurisprudentie is het Damoclesbeleid van de gemeente Den Helder herschreven. Op 22 januari 2018 heeft de burgemeester het Damoclesbeleid opnieuw vastgesteld.

De Wet Damocles is een juridisch instrument om op te treden tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt of de handel in drugs vanuit andere lokalen zoals cafés en winkels, maar ook woningen.

De gemeente spant zich al vele jaren in om de veiligheid en het woon- en leefklimaat van bewoners te verbeteren en neemt de gevolgen die drugshandel op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt heeft hoog op. Het gevoerde beleid heeft, op basis van het Damoclesbeleid, geleid tot de sluiting van 25 woningen/lokalen in 2016 en 16 in 2017.

Bij 5 tot 50 gram of 5 tot 20 planten in woningen wordt geen dwangsom meer opgelegd, maar wordt een waarschuwing gegeven. Bij de tweede overtreding volgt een sluiting.

Garages en bijgebouwen bij een woning worden niet meer standaard als aparte objecten gezien, maar maken onderdeel uit van de woning. Dit geldt niet voor lokalen en bijgebouwen op het erf wanneer zij niet ten dienste staan van de woning.

De gemeente streeft naar een verdere daling van misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte, minder overlast en verloedering in wijken en buurten en een positievere veiligheidsbeleving.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie