B en W: “Ruyghweg niet drukker door wijziging stoplicht Kinsbergenbrug”

De fractie van D66 in de gemeenteraad stelde B en W vragen over een maatregel die het verkeer op de Binnenhaven-Zuidstraat (N250) beter moet laten doorstromen.

Het gaat om het veranderen van het verkeerslicht op de kruising bij de Van Kinsbergenbrug (foto). Verkeer komend vanaf de haven mag in de nabije toekomst niet meer rechtsaf slaan, de Binnenhaven op richting binnenstad.

Dit zal, aldus D66, meer verkeer rechtdoor geven, de toch al drukke Ruyghweg op. Wat of het college met deze maatregel denken te verbeteren?

B en W spreken van een eenvoudige maatregelen die op kortere termijn voor verbetering van de verkeersdoorstroming kunnen zorgen. Hiermee wordt de verkeerslichtenregeling eenvoudiger omdat er van een zogenoemde vijf-fasen-regeling wordt overgegaan op een vier-fasen-regeling.

Door deze versimpeling komen de verschillende rijrichtingen eerder aan de beurt en krijgen zij meer groentijd.

Het college weerspreekt de vrees van D66 dat de maatregel leidt tot aanzienlijke toename van het verkeer op de Ruyghweg. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er weinig verkeer rechtsaf slaat vanaf de brug.

Dit beperkte verkeer heeft een alternatieve route via het Nieuwediep. “Wij verwachten daarom nauwelijks of geen toename van verkeer op de Ruyghweg”, aldus B en W in de antwoordbrief.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie