B en W: “Kamerverhuur Visbuurt blijft binnen gestelde normen”

In de Visbuurt komt het regelmatig voor dat zelfstandige woonruimten opgedeeld worden voor kamerverhuur. Dit kan voor overlast in de buurt zorgen. D66 stelde er vragen over aan B en W.

“We willen een evenwichtige balans tussen reguliere bewoning en kamerverhuur”, aldus B en W in hun beantwoording. “De regel is dat niet meer dan 1 % van de tot bewoning bestemde gebouwen in een buurt in aanmerking komt voor een omzettingsvergunning voor kamerverhuur. De omvang van kamerverhuur in de Visbuurt blijft ruim binnen deze bepaling. Verder dient er een afstand van minimaal drie zelfstandige woningen tot een ander geregistreerd kamerverhuurpand te worden aangehouden. Hierdoor wordt voorkomen dat een ontoelaatbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in een straat of buurt ontstaat.”

De overlast in de Visbuurt die destijds ontstaan is door ‘huisjesmelkers’ is aangepakt door het vaststellen van de kamerverhuurverordening. Belangrijk was hierbij de samenwerking met de buurt. De belangenvereniging heeft een beheersplan afgesloten met de kamerverhuurders. Dit heeft voor een positieve impuls en bredere aanpak gezorgd.

“Naast de reguliere handhavingsprogramma’s waarbij panden waarin kamers worden verhuurd minimaal één keer per jaar worden gecontroleerd op brandveiligheidsvoorschriften, wordt er extra aandacht aan controles en handhaving besteed bij signalen of klachten over overlast door kamerbewoning.”

“Daarnaast is er regelmatig overleg tussen de toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de juiste registratie in de Basisregistratie Personen (BRP), de toezichthouders brandveiligheid, de toezichthouders Bouw- en Woningtoezicht en de toezichthouders Participatiewet. Wanneer er ontoelaatbare ontwikkelingen worden gesignaleerd wordt hier tegen op getreden.”

Geen verbod

Er is geen verbod op opsplitsing, omdat er nu eenmaal kamerbewoners zijn, vooral mensen die voor kortere tijd in Den Helder verblijven. Maar B en W willen wel spreiding van kamerverhuur om een goed woon- en leefmilieu te behouden. Regels hieromtrent staan in de Verordening op de kamerverhuurpanden uit 2015. “Dit betekent dat de omvang van kamerverhuur is begrensd”, aldus het college in de beantwoording.

Door de toestroom van  arbeidsmigranten ontvangt de gemeente ook in andere buurten verzoeken voor kamerverhuur, zoals in Julianadorp (Kruiszwin, Doorzwin). “Aanvragen worden getoetst aan het bestemmingsplan en de verordening.”

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie