Asbest gevonden in Nieuw Den Helder

Op enkele plekken in Nieuw den Helder zijn stukjes asbesthoudend hechtgebonden materiaal gevonden. Een asbestdeskundige heeft die stukjes meegenomen en het gebied is afgelopen week onderzocht.

De eerste conclusies uit dat onderzoek wijzen uit dat nader bodemonderzoek nodig is. Dat gebeurt nog deze week.

Het gebied waarin dat onderzoek plaatsvindt, ligt tussen de Waddenzeestraat, Marsdiepstraat, Texelstroomlaan / IJsselmeerstraat en de vaart tussen de IJsselmeerstraat en de Waddenzeestraat (bij de Hunzestraat).

Achter de flats aan de oostzijde van de Marsdiepstraat is de gasleiding vervangen en dichtgestort met grond van elders. Op twee plekken zijn daar stukjes asbesthoudend materiaal gevonden. Hierdoor is de hele strook asbestverdacht.

Het materiaal is ook aangetroffen op het gronddepot van Woningstichting Den Helder op het onbebouwde terrein tussen de Scheldestraat en de Eemstraat. Verder is er een stukje gevonden in een plantsoen aan de Peelstraat.

Alleen losse asbestvezels die in de lucht zweven en die u kunt inademen, zijn schadelijk voor de gezondheid. Dat is in dit geval niet aan de orde. Zoals gezegd gaat het om asbesthoudend hechtgebonden materiaal.

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie