Aanpassingen postkantoor niet via de raad

De mogelijke aanpassingen aan het voormalig postkantoor worden niet eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de fractie van de PVV.

De fractie vroeg het college of zij bereid was een termijn te zetten waarop het postkantoor in de raad behandeld zou worden. Het antwoord van het college is: “slechts in het geval dat de Omgevingsvergunningaanvraag vraagt om een besluit waarin in grote mate afgeweken wordt van het Bestemmingsplan zal de behandeling daarvan in de raad plaatsvinden. Mocht dat niet het geval zijn, en daar ziet het vooralsnog naar uit, is het aan het college hierover een besluit te nemen.”

Mochten de plannen toch via de raad gaan, dan is de kans groot dat ze probleemloos worden goedgekeurd, zo bleek eerder.

Overigens staan gemeente, Rob Scholte en aannemer Tuin op 25 juni weer voor de rechter in Alkmaar. Op die dag gaat het onder meer over de vraag of Tuin Scholte de sleutels van het pand moet geven, omdat Scholte stelt dat hij nog steeds huurder is (omdat koop geen huur breekt en de rechter inmiddels heeft vastgesteld dat Scholte een huurovereenkomst met de gemeente had).

Reageer als eerste op dit bericht!

Geef een reactie